van

naar

tot

Historie

Na de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 kwam er een enorme vluchtelingenstroom binnen Europa op gang. Door de vluchtelingenstroom ontstond er al snel een groot tekort aan dagelijkse levensbehoeften voor zowel achtergebleven Oekraïners als voor vluchtelingen in Polen en Roemenië.
In samenwerking met een bestaande stichting “Barneveld helpt Oekraine” werd de projectgroep ‘Hulp aan Oekraïne’ gestart die zich in eerste instantie richtte op inzameling en vervoer van hulpgoederen richting Oekraïne en de aangrenzende landen.
Ondertussen kwamen de eerste vluchtelingen in Barneveld en omgeving aan en werd er onderdak geboden en een winkelpand geopend waar zij gratis spullen konden uitzoeken.

Na een half jaar bleek de hulp ook voor andere bewoners in Barneveld van meerwaarde te zijn omdat de oorlog energiearmoede, inflatie en financiële tekorten in ons land veroorzaakte.
Vanwege de groei van het project is besloten dat wij zelfstandig verder gaan, waarbij wij behalve voor mensen in Barneveld e.o., ook zorg blijven dragen voor de inzameling van goederen voor de mensen in Oekraïne. Wij blijven via verschillende kanalen goederen leveren in Oekraïne.

Er zijn contacten met verschillende lokale en internationale instanties en met elkaar willen wij mensen die niet goed mee kunnen komen in de samenleving, hoop geven door hen waar nodig te helpen.

Omdat Omzien Naar Elkaar voor ons een fundamentele basishouding is, en de noodzaak van alle crises aantonen dat wij nodig zijn in de samenleving, hebben wij om ons werk voort te kunnen zetten de stichting O.N.E. (Omzien Naar Elkaar) opgericht.

Met de verzelfstandiging krijgt de winkel die bekend stond als ‘weggeefwinkel’, nu ‘De Goede Zaak’ als naam. De winkel blijft het punt waar goederen ingezameld worden en waar mensen welkom zijn om gratis kleding uit te zoeken. Een ander deel van de goederen gaat naar een opslaglocatie in Barneveld, vanwaar het vervolgens naar Oekraïne wordt gebracht wordt en daar via lokale contactpersonen uitgedeeld.

De winkel fungeert als ontmoetingsplaats voor Oekraïners waarbij taallessen en creatieve workshops worden georganiseerd waarbij vooral de workshops hielpen als traumaverwerking.

Een groot deel van de bewoners rond ‘De Goede Zaak’ bestaat uit minima en nieuwkomers uit andere landen. Zij hebben inmiddels ook toegang tot de winkels via een stempelkaart systeem. Wij hopen dat iedereen die het nodig heeft de weg naar “De Goede Zaak’ weet te vinden, zodat wij de ondersteuning kunnen vergroten.
Zoek jij, net als vele anderen ook hulp? Meld je aan in onze winkel De Goede Zaak!